HEM 4026 Enkehøj_Beretning I del

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-19
Authors
T. Møbjerg
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Herning Museum har i perioden 20. september til 1. oktober 2004 foretaget arkæologisk forundersøgelse og udgravning i perioden 30. marts til 4. maj 2005 af et ca. 65.000 m2 stort areal. Der blev fundet flere gruber med flint og potteskår samt mindst tre huse, som alle kan dateres til slutningen af yngre stenalder. Desuden fandtes 15 kogestensgruber samt to firkantede nedgravede anlæg, som afventer en nærmere datering. Hertil kommer mere end 200 fyldskifter og ca. 100 stolpe-huller, som ikke kunne dateres nærmere, men de hører højst sandsynligt sammen med de daterede anlæg. Ud over anlæg og fund fra Enkeltgravskultur og Klokkebæger-kultur fremkom et af de største fund af korn fra yngre stenalder i Danmark. I 2007 er der lavet en forundersøgelse på et areal vest for fundet. Her var der ikke bevaret fortidsminder.
Keywords
Citation