Tillægsberetning HEM 4932 Ljørringvej 42, Aulum sogn

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-10-04
Authors
Hans Rostholm
Helle Holm Hansen
Martin Winther Olesen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med anlæggelsen af den nye motorvej mellem Herning og Holstebro (HEM 5090) har Museum Midtjylland i perioderne mellem d. 19. og d. 27. maj, d. 17. og d. 18 november 2015, samt d. 8. april 2016 fortaget en udvidet forundersøgelse af motorvejstraceet, sydvest for Ljørring by, hvor der tidligere er udgravet tre tuegrave og en urnebegravelse i forbindelse med en skovrejsningssag. Det berørte areal lå på matr.nr. 2a, Ljørring By, Avlum sogn, og var på i alt 14.310,70 m². Heraf blev 2.197 m² udgravet. Der fremkom et hus med udskud og en økonomibygning dateret til middelalder, resterne af et gammelt vejforløb, som ligeledes ses på sydsiden af Løven Å (HEM 2917), og en koncentration af stolpehuller, som muligvis udgør resterne af et hus, som skal dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder. Arealet er færdigundersøgt og frigivet til bygherre.
Keywords
Citation