Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.21994/loar1866
Title: Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af søkabel over Guldborgsund
Authors: J. Dencker
Issue Date: 11-Jul-2008
Description: I forbindelse med etablering af nyt søkabel syd for Guldborgsundtunnelen, Guldborgsund gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ved den marinarkæologiske forundersøgelse ikke fundet intakte kulturlag eller anlæg af kulturhistorisk interesse. I såvel den østlige- som den vestlige del af kabeltracéet blev der lokaliseret tidligere kystlinier, hvor der forekom tidligere potentielle bosættelsesflader. I aflejringerne forekom der spredt flint, dog var flintforekomsten størst i den østlige del. Hovedparten af flinten virker omlejret og er formodentlig udvasket fra bosættelsesfladen, ved de tidligere kystlinier. Der fandtes ikke daterende genstande men de lokaliserede kystlinier, der ligger på ca. 0,6-0,8 m’s vanddybde, kan ud fra erfaringer fra tidligere undersøgelser ved Nebølle Nakke, dateres til perioden omkring 4000 f.Kr.
URI: http://dx.doi.org/10.21994/loar1866
https://loar.kb.dk/handle/1902/2039
Appears in Collections:Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vir1mith_20130501100911.pdf
  Restricted Access
893.65 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
recordxml_item_133.xml13.14 kBXMLView/Open


Items in LOAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools