HEM 3345 Bitsov_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-06
Authors
Naturgas Midt-Nord
H. Rostholm
J.J. Kærgaard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Herning Museum foretog i perioden 27/3 – 4/7-1995 undersøgelser på naturgastracé. Herved fremkom bebyggelsesspor fra yngre stenalder (neolitikum), bronzealder, middelalder/renæssance og nyere tid. Der registreredes 31 stolpehuller, 7 fyldskifter, 1 kogegrube, 4 grøfter og 9 lertagningsgruber. I anlæggene fremkom blandt andet fund af flint fra neolitikum/bronzealder og skår fra middelalder/renæssance, herunder eksempelvis fra jydepotter.
Keywords
Citation