Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.21994/loar2035
Title: Marinarkæologisk besigtigelse ved Houget, Kalundborg
Authors: Andreas Bloch
Anders Gutehall
Issue Date: 12-Jan-2011
Description: Området ovenfor sejlrenden og sejlrendens skrænter blev nøje afsøgt med dykkere i en længde på omkring 100 m. Orienteringen af de lokaliserede pæle synes at antyde, at anlægget har været orienteret øst-vest. Funktionen af anlægget er hidtil uvis. Tolkninger som sejlspærring, anlægsplads til skibe, forstærkning af sejlrendens kanter m.v. har været i spil. En egentlig marinarkæologisk undersøgelse vil antagelig afklare dette.
URI: https://loar.kb.dk/handle/1902/2208
http://dx.doi.org/10.21994/loar2035
Appears in Collections:Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vir1mith_20130430104711.pdf
  Restricted Access
754.85 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
recordxml_item_85.xml14.13 kBXMLView/Open


Items in LOAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools