Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.21994/loar2044
Title: OBM 2602 Ibjerg Øst II Beretning
Authors: Jesper Hansen
J.E. Boesen
H.C. Broholm
K.K. Michaelsen
N.C. Hansen
Mikael Holdgaard Nielsen
Issue Date: 25-Feb-2013
Description: Forud for råstofindvinding er undersøgt den vestlige del af en langhøj fra ældre tragtbægerkultur. Undersøgelsen omfattede 36 m af højen, hvori der fandtes et rektangulært dyssekammer uden gang. Fundmængden var sparsom - i kammeret fandtes blot en ravperle og en tværpil, mens der i udrømningsområdet udenfor kammeret fandtes en smule keramik og enkelte flintredskaber. Opførelsen af langhøjen er gennem ams-dateringer af oldtidsmuldlag og højfyld dateret til TN II. Udenfor højen fandtes enkelte anlæg, fremhæves skal en kogegrube der er amsdateret til MN II-IV, og afspejler rituel aktivitet ved højen. Der fremkom ikke ard- eller bopladsspor under højen. Langhøjen indgår Ibjerg-komplekset, og ligger på linje med tre langhøje og fire rundhøje fra tragtbægerkulturen. Beretningen omfatter såvel forundersøgelse som undersøgelse.
URI: https://loar.kb.dk/handle/1902/2217
http://dx.doi.org/10.21994/loar2044
Appears in Collections:Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obm1jeha_20130225094620.pdf
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
recordxml_item_67.xml28.3 kBXMLView/Open


Items in LOAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools