HEM 2743 Krogstrupgård_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07-02
Authors
G. Sarauw
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med anlæg af naturgasledning Herning-Videbæk undersøgte Herning Museum i perioden 20. januar til 2. april 1986 en stor, overpløjet gravhøj på ca. 20meter i diameter og bevaret i indtil 35cm's højde. Midterste og sydlige del af højen udgravedes. Den nordlige del lå uden for gastracéet og her lavedes kun en 2meter bred grøft til højfoden. Der kunne erkendes 3 højfaser. I den sydlige del af højen var der rester af en randstensrække og en stenlægning eller stenpakning. Midt i højen fandtes en urørt grav fra (tidlig) enkeltgravskultur, kun indeholdende 3 små ravperler. Der var tale om en 3,1meter lang og 1,8meter bred og 0,5meter dyb nedgravning, hvor der var trækul fra kisten og stenrækker ved gravens langsider. Ved den vestlige højfod undersøgtes en 6,8meter lang og 2,35meter bred og indtil 0,7meter dyb nedgravning, som indeholdt forskellige skårkoncentrationer og spredte brændte ben. Skårene var fra ældre romersk jernalder. Der synes at være tale om brandgrave.
Keywords
Citation