FHM 5315-1 Parallelvejen, Lisbjerg

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-29
Authors
H. Skousen
Moesgård Museum Henrik Skousen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
På et plateau i landskabet mellem Egådalen og højdedraget hvor Lisbjerg ligger i dag, har vi fundet spor efter bosættelse, både fra den tidlige bondestenalder ca. 3800-3600 f.v.t, fra den yngre bondestenalder ca. 2800-2000 f.v.t. samt fra yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder, ca. 600-400 f.v.t. Fra yngre bronzealder/førromersk jernalder blev der udgravet et lille, treskibet hus samt fire gruber, bl.a. med keramik og én jernøkse. En svag lavning i terrænet var fyldt op af kulturlag i omkring 40 cm tykkelse (A70). Det dækkede ca. 135 m2 og bestod af flere lag med trækul, flintredskaber og skår af lerkar i forbindelse med en stenlægning. Bundlaget i anlægget formodes at være et aktivitetsområde. Ud fra keramikken dateres kulturlagene til 3800-3600 f.v.t, i tidligneolitisk tragtbægerkulturs Volling-stil. Desuden blev der fundet tre to-skibede huse med bevarede vægstolper, formentlig fra senneolitikum eller tidlig bronzealder. Hovedfokus i undersøgelsen er lagt på det tidligneolitiske aktivitetsområde
Keywords
Citation