VHM00343 Burholt Mark

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12-21
Authors
Sidsel Wåhlin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med forundersøgelse af tracé til 150 kV kabelanlæg Hvorupgård til Nibstrup (VHM00307) blev der syd for Øster Brønderslevvej konstateret et større aktivitetsområde med 69 gruber hvoraf 38 var kogestensgruber. Der blev registreret et enkelt lerkarskår (X001) fra et stolpehul A063. Skåret er ukarakteristisk, men lokaliteten ses som et aktivitetsområde tilhørende bebyggelsen, der er registreret lige nord for vejen VHM00342 Gammel Burholt, hvilket giver en datering til yngre førromersk jernalder (per. 3A)/ældre romersk jernalder (B1). Aktivitetsområdet blev udgravet under forundersøgelsesbudgettet. Idet al sagsbehandling er ført under VHM00307, vil alle de administrative data være at finde under VHM00307 Hvorupgård-Nibstrup. Beretningen dækker den arkæologiske undersøgelse af aktivitetsområdet.
Keywords
Citation