HBV 459 beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-15
Authors
E. Hertz
L. Nørbach
Per Ole Rindel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Som led i de arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejen Kolding-Esbjerg udgravede Museet på Sønderskov i 1993 en del af en landsby fra 6. århundrede på lokaliteten Solvang ved Holsted Ådal. I det 60 m brede motorvejstracé frilagdes tre indhegnede gårdsanlæg næsten fuldstændigt. Gårdene synes at have eksisteret samtidig, men repræsenterer hver flere faser. Hver gård omfatter en indhegnet næsten kvadratisk toft (40-45 m på hver led), en hovedbygning i form af et centralt placeret ca. 38 m langt hus, samt flere større og mindre huse. I alt er 15 langhuse og 2 småhuse udgravet. I de fleste huse markeres væglinien af adskilte stolpehuller, men tre af de mindre huse har væggrøft på alle sider. En serie grubehuse er placeret i det åbne areal umiddelbart nord for gårdsanlæggene. Der foreligger et meget rigt keramik-inventar fra bopladsen, heriblandt et par sluttede inventarer med et rigt formudvalg, hhv. fra et grubehus og fra en kælder, der tillige indeholdt forkullede planker og en større portion forkullet korn, som er analyseret på Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. I alt udgravedes 10.500 m2.
Keywords
Citation