VSM 09469 Vestergård Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06-11
Authors
Katrine Vestergaard
Ida Westh Hansen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Viborg Museum foretog forud for anlæggelse af biogasanlæg ved Vestergård syd for Iglsø, en udgravning over to etaper, hvor der i alt blev undersøgt ca. 6150 m2. Under etape 1 blev der undersøgt to områder på i alt 2200 m2. Ved udgravningen fremkom bebyggelsesspor i form af to treskibede hustomter, fem mindre gruber, samt et større grubekompleks. I alle gruber blev der fundet store mængder lerkarskår, der dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Dertil kom to brønde uden fund, der formodes at høre til bebyggelsen. Ved etape 2 blev der undersøgt et område på ca. 3900m2. Ved udgravningen fremkom bebyggelsesspor i form af mindst to gårdsanlæg, ildgruber, fortsættelsen af grubekomplekset fra etape 1, to grubehuse, en brønd og to forrådsgruber. Der blev kun gjort enkelte fund, hvoraf størstedelen kom fra grubekomplekset. I det efterfølgende er beretningen opdelt i to, således at etape 1 og 2 er behandlet hver for sig, dette skyldes at beretningen for første etape var færdigskrevet, inden anden etape blev påbegyndt, da det ikke var meningen, at der skulle have været undersøgt mere efter første etape.
Keywords
Citation