Beretning for udgravning af TAK 1552

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-16
Authors
L. R. Sparrevohn
L. Boye
K. Paulmann
J. Sigurdsson
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Forud for anlægsarbejde foretog Kroppedal Museum i februar 2013 en arkæologisk udgravning indenfor et areal på ca. 2.100 m2. Herved afdækkedes spor efter et treskibet langhus, et hegnsforløb og en konstruktion, som muligvis kan tolkes som et forrådshus på pæle. Dertil kom der spredte gruber. Det treskibede langhus havde en længde på 21,5 m og mellem 4,8 og 5,3 meter i bredden. Huset klassificeres som et Ragnesminde hus og dateres til yngre romersk jernalder (3.- 4. årh. e. Kr.). Hegnsforløbet dateres ligeledes til yngre romersk jernalder og omkredser formodentlig en ukendt bebyggelse umiddelbart syd for udgravningsgrænsen. Forrådshuset er omtrentligt cirkulært med en diameter på cirka 6 meter. På nuværende tidspunkt er konstruktionen ikke dateret nærmere end oldtid.
Keywords
Citation