HEM 4151 Fløe Vestergård I_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-05-15
Authors
Hans Rostholm
Vibeke Juul Pedersen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med forlægningen af Fløvej nord for Brande ved motorvejsforbindelsen Herning-Vejle, har Herning Museum i perioderne fra 24. - 26. oktober, 16. - 22. november 2005 samt 24. april – 5. maj og 16. – 27. oktober 2006 foretaget udgravning af bopladsspor fra tidlig middelalder. Ved undersøgelsen registreredes flere gårdsanlæg, det vil sige indhegninger med spredte huse (beboelse og økonomibygninger) inden for selve toften. Der blev udskilt 9 langhuse af forskellig udformning og orientering, 1 grubehus i to faser, 1 toftegrøft, 1 hulvej, 2 gruber, Desuden fandtes 2 dybe anlæg, hvis funktion endnu er ukendt, 6 ildsteder, hvoraf et kan være bunden af en ovn, 1 ikke nærmere defineret fyldskifte samt 132 stolpehuller, der ikke umiddelbart syntes at indgå i nogen konstruktion.
Keywords
Citation