Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i august 2014

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-10-13
Authors
Thomas Bertelsen
M.Aaman, Sørensen
B. Als Hansen
J. Kieffer-Olsen
Nils Engberg
H. Rensbro
Sidsel Wåhlin
Per Lysdahl
Birgit Andersen
Aiofe Daly
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
På foranledning af Kulturarvsstyrelsen forestod Nationalmuseet 18.-21.8.2014 atter en registrering af Mårup Kirke, som over en uge fik nedtaget fire meter af det romanske skibs nordmur foruden to meter af skibets yngre sydmur. Derudover blev den østre del af et nyere våbenhus foran skibets syddør fjernet. Beslutningen om nedtagningen samt omfanget heraf blev truffet af kirkens ejer, Naturstyrelsen, der med lokalbefolkningen har indgået aftale om, at bygningen skal nedtages etapevist over en årrække. En stor del af kirken er således nedtaget af Nationalmuseet ved kampagner i 2008 og 2011. I 2009 blev der yderligere foretaget arkæologiske udgravninger omkring kirken (j.nr. 2008-002976). I rapporterne fra disse undersøgelser fremgår de metodiske retningslinjer for nedtagningen samt de forskningsmæssige perspektiver.
Keywords
Citation