KØGE HAVN Udgravningsberetning for Køge Havn, Kaj 50 og Køge Havn, Fiskegærde

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06-19
Authors
K. Fiedler
M. Jonsson
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Forud for en større havneudvidelse har Vikingeskibsmuseet for Køge Havn udført en marinarkæologisk forundersøgelse af udvalgte dele af anlægsområdet. Under dette arbejde blev påtruffet et velbevaret fossilt forløb af Køge ådal samt større mængder af fund fra Maglemosekultur (ca. 8.900-6.400 f. Kr.). To lokaliteter; VIR 2769 Køge Havn, Fiskegærde og VIR 2769 Køge Havn, Kaj 50, blev efter endt forundersøgelse indstillet til videre undersøgelse. Nærværende rapport vedrører den opkvalificerende forundersøgelse af de to lokaliteter, en slutundersøgelse af sidstnævnte, samt en landskabsanalyse af den fossile ådal. Området er efter endt udgravning frigivet til anlægsarbejdet. Stratigrafien i den fossile ådal er rekonstrueret i en digital model. Modelen viser ferskvandsaflejrede tørve- og gytjelag i de nederste dele af ådalen med dateringer på makrofossiler i lagene fra slutningen af sidste istid til start/midt Atlantisk tid (ca. 10.400-6.400 f. Kr.). Over ferskvandsaflejringerne findes marint aflejrede sedimenter, der viser den Atlantiske transgression af området. På lokaliteten Køge Havn, Fiskegærde er fundet et fragmenteret fiskegærde inklusiv in situ stående tilspidsede bundpæle fra anlægget og et mindre fundmateriale af flint og knogle. Fiskegærdet er 14C-dateret til overgangen mellem Maglemose- og Kongemosekultur (ca. 6.400 f.Kr.). Lokaliteten Køge Havn, Kaj 50, tolkes som et bopladsområde. Der er her fundet et stort materiale af bearbejdet, skarpkantet flint med en datering til Maglemosekulturens Fase 1 (ca. 8.000-7.500 f.Kr.).
Keywords
Citation