Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Lyngby kirkegård 2018

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-08-16
Authors
Hans Mikkelsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
På Lyngby kirkegård blev foretaget tre snit i digerne mod vest og syd. Af Snit 1 i det vestlige dige fremgik det, at murkernens opbygning har forårsaget skred i muren. Toppen af bundstenene ses 25 cm under terræn. I det nedrevne sydlige dige blev foretaget to snit. Af det vestlige af de to, Snit 2, fremkom 3 sten under bundstenene, hvorfor der muligvis er tale om en ældre afgrænsning af kirkegården. Dog ses denne mulige afgrænsning ikke i snittets profiler. I det østlige, Snit 3, fremkom en mængde beton og grus lige under overfladen, spredt ud efter nedtagningen af diget. Det oprindelige dige viste sig at have været omtrent 65 cm over undergrunden af sand, hvor der observeres bundsten. Grundet den store mængde mørtel observeret direkte ovenpå disse bundsten antages det for sandsynligt, at det her tidligere har været mindst ét ældre dige.
Keywords
Citation