Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.21994/loar373
Title: 09480 Beretning 2011
Authors: Dorthe Kaldal Mikkelsen
Kamilla Fiedler Terkildsen
Issue Date: 19-Aug-2011
Description: Ved en udgravning af knap 1200m2 blev der undersøgt 7 hustomter fra yngre førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder, en brønd to grubekom-plekser, hvoraf det ene er samtidig med bebyggelsen mens det andet indeholdt lerkarskår fra sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Desuden indeholdt mindst to gruber lerkarskår fra tragtbægerkultur der formodes at knytte sig til den tidligere undersøgte jættestuetomt.
URI: http://dx.doi.org/10.21994/loar373
https://loar.kb.dk/handle/1902/546
Appears in Collections:Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vsm1kate_20110819105937.pdf
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
recordxml_item_189.xml20.8 kBXMLView/Open


Items in LOAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools