Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.21994/loar491
Title: Malling Syd
Authors: L.K. Larsen
Stine Vestergaard Laursen
Issue Date: 1-May-2018
Description: Ved forundersøgelse og efterfølgende udgravning fandtes i den sydvestlige del af det forundersøgte område 26 stolpebyggede huse fra ældre romersk jernalder, der repræsenterer en mindre landsbybebyggelse i tre eller fire faser dateret til ældre romersk jernalder. Spredt over hele forundersøgelsesarealet og særligt i syv udpegede arealer fandtes bebyggelsesspor fra tragtbægerkultur, senneolitikum, yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder. Bebyggelsessporene havde her mest karakter af grubeaktivitet, men der blev også fundet flere spredte brandgrave.
URI: https://loar.kb.dk/handle/1902/664
http://dx.doi.org/10.21994/loar491
Appears in Collections:Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fhm1stve_20180501114759.pdf
  Restricted Access
9.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
recordxml_item_19.xml16.71 kBXMLView/Open


Items in LOAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools