Reglement for Almue- og Borgerskolevæsenet i Kjøbenhavn

Loading...
Thumbnail Image
Date
1814-07-29
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Aarhus University Library
Abstract
 Reglement for Almue- og Borgerskolevæsenet i Kjøbenhavn den 29de Julii 1814Almue- og Borgerskolerne i Kiøbenhavn have hidtil været enten offentlige eller private; til de første henhøre Kirkernes, Fattigvæsenets og Militair-Etatens Skoler, som hver have deres eget authoriserede Opsyn; de sidste ere anlagde og vedligeholdte, deels af Selskaber, deels af enkelte Personer.   De vel indrettede Almue-Skoler i Hovedstaden ere fundne utilstrækkelige for Stadens Folkemængde, og allevegne i Sognene har det manglet paa de til Skolevæsenets Udvidelse og Forbedring fornødne Fonds.   Et Reglement for samtlige disse Skoler ansees nødvendigt, paa det at Undervisningen i dem alle kan ordnes efter Nutidens Tarv, og sættes under behørigt Opsyn; ligesom og, at nye Skoler, saavidt fornødent, oprettes, og med de ældre samles til et fælles Foreeningspunct; samt, at Forældre og Værger tilholdes og gives Leilighed til, at lade deres Børn og Myndlinger forsvarligen undervise.I dette Øiemeed er følgende allerunderdanigst foreslaaet:... Læs videre i 28.txt
Description
Keywords
skolelove
Citation
Collections