Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Aggersborg Kirke 1976

Loading...
Thumbnail Image
Date
1977-01-01
Authors
Else Roesdahl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
På bakken, hvor kirken nu står, blev jorden oprindeligt dyrket med ard vest for og op mod en skelgrøft, der løber på tværs af kirkeskibet. Hele området er derefter dækket af et sandflugtslag, der når op til en halv meters tykkelse, men skelgrøften eller - linien må være holdt ved lige. Øst for denne er begravelser fra den senere halvdel af 1000-årene i henhold til C14 dateringer. Flere af gravene, der også forefindes i koret, er beskadiget ved anlæggelsen af et kraftigt stenfundament, der i plan og udstrækning svarer omtrentlig til den nuværende kirke, men har en lille afvigelse mod syd-øst i forhold til denne. En kirkebygning synes aldrig opført på det første fundament, i det mindste er der ingen spor efter byggelag eller gulvlag i forbibdelse med dette. Stenfundamentet er på oversiden dækket med mindre sten. Det må være fra omkring 1100. Derefter planeredes hele området - med rent undergrundsler vest for skellinien - o den nuværende stenkirke blev anlagt, til en begyndelse blot med koret (og evt. en apside) omkring midten af 1100-årene. til dette (det nuværende) kor opførtes som skib en midlertidig træbygning i svag konstruktion og uden spor efter gulvlag. Træbygningen afløstes i 1200-årene af det nuværende skib, hvor der i gulvlaget er fremkommet 40 mønter, hvoraf de syv ældste er fra Valdemar II's tid.
Keywords
Citation